Smart Technology Pumps

Uw historische waterpomp weer leverancier van vers drinkwater

Vers drinkwater

Bij historische dorps- en stads waterpompen zult u niet zo snel een verband leggen met ‘smart technology’. Toch is dat precies waar Men’s Tradition over nagedacht heeft bij het ontwikkelen van haar nieuwe service: smart pumps. Want hoe is het toch mogelijk dat zoveel historische waterpompen als ‘dood’ monument in de openbare ruimte staan, terwijl ze voorheen als leverancier van pompwater de bron van leven waren voor ieder dorp of stad.  Zou het niet prachtig zijn als deze monumentale pareltjes weer fris en helder drinkwater zouden leveren, zodat toeristen en inwoners kennis konden nemen van hun bewogen historie, maar ook hun flesje konden vullen met zuiver water?

Nieuwe technologie

Men’s Tradition heeft een technologie ontwikkeld waarbij de toeristen en inwoners alleen hun handen of flesje onder de pomp hoeven te houden en het intelligente systeem zal dan gedurende een bepaalde tijd zuiver water tappen. Het systeem sluit zich bij temperaturen onder 3 graden Celsius automatisch af. En bij weinig gebruik vindt er periodiek een spoeling plaats, zodat bacteriën geen kans krijgen. Ook worden er data  verzameld over gebruik en toestand van de installatie. Het systeem staat via een netwerk in verbinding met de centrale computer. Door deze permanente monitoring kan ook snel gereageerd worden wanneer het systeem onverhoopt een storing krijgt.

Betaalbaar

De prijs voor inbouw en instandhouding van deze ‘smart pump techology’ is afhankelijk van de aanwezige infrastructuur, maar is zeker betaalbaar. Zeker omdat een dure restauratie van de pomp niet nodig is. Door het ontbreken van bewegende delen is het ook als vandalismebestendig te bestempelen. Men’s Tradition bied deze service als all-in pakketprijs aan waarbij gedurende een te kiezen periode (36, 72 of 108 maanden) een vast bedrag  gefactureerd wordt. Na deze periode wordt de installatie automatisch uw eigendom.

Interesse naar de mogelijkheden voor uw historische waterpomp? Neem contact op met Men’s Tradition en vraag naar de mogelijkheden en gunstige voorwaarden om uw monument of replica weer ‘levend’ te krijgen.

Kinderen bij waterpomp