Restauratie toegangspoort villa’s Middenbeemster

De toegang naar de 2 monumentale panden in Middenbeemster loopt via een gezamenlijke brug met leuningwerk en een gietijzeren toegangspoort. Dit fraaie erfgoed was onderhavig aan verval en een groot aantal leuning- en poortdelen waren gebroken of in de loop der jaren verdwenen. Aan Men’s Tradition is opdracht gegeven om de brugleuning en poort volledig te restaureren en functioneel te maken.