Restauratie fonteinen aan de Janssingel in Arnhem

 

De fontein aan de Janssingel na de restauratie

De fontein na de restauratie

Ansichtkaart van de fonteinen aan de Janssingel in Arnhem

Ansichtkaart van de fonteinen aan de Janssingel in Arnhem

Na de nationale tentoonstelling van 1879 werd door de gemeenteraad van Arnhem besloten tot aanleg van een publieke wandelplaats op het tentoonstellingsterrein. Het ontwerp van tuinarchitect Leonard H. Springer won de uitgeschreven prijsvraag. Het bekroonde ontwerp ‘Natura, ars et technica’ voorzag in fraai gevormde vijvers omlijst met tuinen voorzien van fonteinen. De naderende gereedkoming van het waterleidingnet in Arnhem, werd aangegrepen om – als historisch hoogtepunt – de fonteinen te voeden. De ornamentatie in de vorm van twee gegoten zinken fonteinen werden besteld bij de Fa. Schütt en zoon in het jaar 1885. Na 122 jaar trouwe dienst zijn de fonteinen onder toeziend oog van de rijksdienst monumentenzorg vakkundig gerestaureerd, door Men’s Tradition. Om nog vele decennia van de fonteinen te kunnen genieten, is ook een plan voor instandhouding gemaakt. Hierdoor is het mogelijk om periodiek onderhoud en service aan het monument uit te voeren zodat de fraaie parels van Arnhem weer jaren dienst kunnen doen en hun bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de stad Arnhem.