Inspectie en onderhoud monumenten

Men’s Tradition zorgt voor de inspectie en het onderhoud van openbare monumenten. Door tijdige inspectie en regelmatig onderhoud houdt u de kwaliteit van uw monumenten op peil en bespaart u uiteindelijk flink wat geld.

Een voorbeeld hiervan zijn de fonteinen van Arnhem. Deze rijksmonumenten werden door Men’s Tradition gerestaureerd. Tijdens de demontage kwamen we tot de ontdekking dat de slechte conditie van het monument vooral te wijten was aan vorstschade die was opgetreden door achtergebleven slib en zand. Na de restauratie hebben we een Periodiek Inspectie Plan (PIP) opgesteld waarin beschreven staat hoe en wanneer inspectie en schoonmaak dient plaats te vinden om het monument in stand te houden. Tijdig schoonmaken, inspecteren, repareren en vastleggen van de conditie is dan ook de meest effectieve methode om vroegtijdig schade of verval te constateren en te verhelpen. Mocht een restauratie toch nodig blijken, dan geeft het logboek veel toegevoegde waarde, omdat het de conditie van het monument in de tijd weergeeft. Zo kunnen latere generaties nog steeds kennis nemen van de historische waarde van ons cultureel erfgoed!

Afspraak

Wilt u weten of binnen uw gemeente alle monumenten voldoende inspectie en onderhoud krijgen, neem dan vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.